Zeg NEE tegen de onbeperkte jacht op wilde beren in Roemenië

Doe met ons mee en roep de Roemeense regering en de Europese Commissie op om op te treden en ervoor te zorgen dat wilde beren in Europa worden beschermd. Ook eisen wij dat wetten die de onbeperkte jacht op beren toestaan niet worden aangenomen.

Teken alsjeblieft en:

  • Verzoek de Roemeense regering dringend om het voorstel van de Senaat terug te trekken betreffende de Jachtwet nr. 407/2006, dat inhoudt dat er onbeperkt op wilde beren kan worden gejaagd.
  • Verzoek Roemenië om Europese richtlijnen te handhaven en wilde beren en grote carnivoren te beschermen.
  • Verzoek aan de Roemeense regering om officiële statistieken vrij te geven en wetenschappelijke gegevens over wilde beren in Roemenië te verstrekken die zouden bijdragen tot de goedkeuring van nieuwe wetten.
  • Verzoek de Europese Commissie om op deze kwestie te reageren en haar standpunt bekend te maken over de niet-naleving door Roemenië van EU-richtlijnen.

 

Het is onduidelijk waarom dit voorstel de drastische maatregel omvat van het onbeperkt doden van wilde beren. Zonder een gedetailleerde en onafhankelijke wetenschappelijke beoordeling van de berenpopulatie in Roemenië zouden dergelijke maatregelen catastrofale gevolgen kunnen hebben voor de wilde berenpopulatie.

Het is nog niet te laat voor de Roemeense beren als de Roemeense kamer van afgevaardigden het voorstel verwerpt.

Handel nu door deze petitie te tekenen en te delen met vrienden en familie!