HÃY CỨU NHỮNG CHÚ GẤU BUỒN NHẤT: CHẤM DỨT NUÔI NHỐT GẤU TẠI HÀ NỘI!

Từ năm 2005 Chính phủ Việt Nam đã cam kết hành động nhằm đóng cửa các trại nuôi nhốt gấu lấy mật. Việt Nam từng là điểm nóng về tình trạng nuôi nhốt gấu, trong những năm qua công tác thực thi pháp luật để bảo vệ gấu đã được tăng cường và đã đạt được những thành tựu đáng kể, ngày càng có nhiều chủ nuôi nhốt gấu tự nguyện chuyển giao gấu cho Nhà nước. Hiện nay, vẫn còn khoảng 327 cá thể gấu vẫn bị nuôi nhốt tại 106 trại nuôi tư nhân. Trong đó, Hà Nội vẫn là điểm nóng số 1 về nuôi nhốt gấu của cả nước, với 135 cá thể gấu ở 24 trang trại - chiếm 54% tổng số gấu bị nuôi nhốt tại Việt Nam! (Tháng hai 2023). Để chấm dứt việc nuôi nhốt gấu ở Việt Nam, chúng ta cần chấm dứt việc nuôi nhốt gấu tại Hà Nội!

Hà Nội cần hành động quyết liệt để chấm dứt việc nuôi nhốt gấu theo mục tiêu chung của cả nước!

Vì vậy hôm nay, chúng tôi đề nghị bạn hãy góp tiếng nói của mình trong việc kêu gọi chính quyền thành phố:

• Tăng cường vận động, tuyên truyền cho cộng đồng thay đổi hành vi về việc nuôi nhốt gấu.
• Chỉ đạo các cấp hành động quyết liệt hơn nhằm chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại thủ đô.
• Đóng cửa tất cả các trại gấu vào năm 2025 và chuyển giao các cá thể gấu còn lại đến các trung tâm cứu hộ và khu bảo tồn.

  • Angela W 25.04.2024 00:03
  • Constanze W 25.04.2024 00:00
  • Lara Marie W 24.04.2024 23:56
  • Monika S 24.04.2024 23:26
  • Rino A 24.04.2024 22:20
  • Osama T 24.04.2024 21:00