Red de mishandelde galberen in Hanoi – stop de berengal-industrie

Het aftappen van gal bij beren voor medisch gebruik gaat gepaard met heel veel pijn, angst en stress. Het is een dagelijkse marteling voor de dieren. Dit dierenleed moet stoppen en de beren moeten gered worden.

In 2005 kondigde de Vietnamese regering aan de berengal-industrie geleidelijk af te schaffen. Hoewel er sindsdien echt stappen zijn gezet en deze industrie in Vietnam gelukkig langzaam ten einde loopt, laat de belangrijkste stad van het land nauwelijks vooruitgang zien.  

Hanoi blijft de hotspot voor de berengal-industrie, met 135 beren op 24 boerderijen – dat is 54% van het totale aantal galberen in Vietnam (Feb. 2023).

We moeten zorgen dat de berengal-industrie in Hanoi stopt 

De regering moet nu voorgoed een einde maken aan deze vorm van dierenmishandeling. Laat uw stem horen en roep de regering op om het volgende te doen: 

  • Neem nu strenge maatregelen en geef autoriteiten en lokale overheden van Hanoi opdracht om een einde te maken aan de berengal-industrie.
  • Hanteer een duidelijk nultolerantiebeleid in heel Vietnam bij het aanpakken van deze industrie.
  • Sluit alle berengalboerderijen voor eind 2025 en zorg dat alle overgebleven beren worden opgevangen in opvangcentra en reservaten.

Teken vandaag nog onze petitie zodat de gruwelijke mishandeling van de beren in Hanoi stopt.