Stop wreed veetransport over lange afstanden

Stop wreed veetransport over lange afstanden!
Elk jaar worden meer dan een miljard dieren binnen de EU vervoerd. Ook worden dieren van en naar landen buiten de EU getransporteerd. Varkens mogen tot 24 uur zonder pauze worden vervoerd. Ander vee tot 29 uur met een pauze van een uur. Deze regels mogen oneindig herhaald worden totdat de dieren op hun eindbestemming zijn. Dieren zijn soms weken onderweg.

Waarom lijden deze dieren tijdens transport?
•    lange reisduur
•    opeen gepropt
•    extreme hitte of kou
•    dorst en honger
•    stress door angst

Verzachtende oplossing
Alle EU-lidstaten moeten nu een einde maken aan de wrede langeafstand-transporten. Een verzachtende oplossing is het vervoeren van vlees en genetisch materiaal. Levende dieren hoeven zo niet onnodig te lijden tijdens tergend lang transport. 

Wreedheden bij onjuist transport
Onjuiste transport leidt vaak tot ernstig letsel of een wrede dood. Hoogzwangere koeien worden verkocht als fokdieren en dagenlang vervoerd. Er zijn veel vroegtijdige geboortes tijdens transport. Dieren die de verschrikkelijke reis overleven, worden gemolken en gedood na de bevalling van hun kalveren.

Onze eisen voor levend veetransport:
•    Verbod op al het langeafstandsvervoer van levende dieren naar landen buiten de EU
•    Beëindigen van alle bestaande overeenkomsten voor export buiten de EU
•    Beperking van de transportduur tot maximaal 8 uur, met zelfs 4 uur voor pluimvee
•    Verbod op het vervoeren van niet-gespeende dieren
•    Slachten in het dichtstbijzijnde geschikte slachthuis
•    Meer onaangekondigde controles en strengere sancties bij overtredingen
•    Geen vervoer bij extreme hitte (30 graden of meer) of extreme kou
•    Transport van vlees en genetisch materiaal in plaats van levende slachtdieren

VIER VOETERS wil een herziening van de transportregelgeving en eist onmiddellijke actie!