Stop wreed veetransport over lange afstanden

Elk jaar worden er meer dan een miljard dieren door de EU getransporteerd, en ook van en naar derde landen. Volgens de huidige regeling mogen varkens tot 24 uur zonder pauze worden vervoerd en vee tot 29 uur, inclusief een pauze van een uur. Dit kan zo vaak als nodig is worden herhaald, totdat de dieren hun eindbestemming hebben bereikt, waardoor de dieren meerdere dagen of zelfs weken onderweg zijn.

Landbouwdieren lijden erg tijdens deze lange reis en slechte transportomstandigheden. Dicht op elkaar gepropt, lijden de dieren door de enorme hitte of kou, dorst, honger, stress en angst.

VIER VOETERS eist een verbetering van het systeem op Europees niveau

Het komende Duitse voorzitterschap van de EU-raad en alle EU-lidstaten moeten nu een einde maken aan de wrede lange afstand transporten. Vlees en genetisch materiaal moet vervoerd gaan worden, in plaats van de levende dieren die moeten afzien tijdens deze reizen.

Onjuiste transport leidt vaak tot ernstig letsel en wrede doden. Zelfs hoogzwangere koeien worden verkocht als fokdieren en worden dagenlang over duizenden kilometers vervoerd. Vroegtijdige geboortes komen vaak voor tijdens transport. In veel landen zijn goede standaarden voor dierenwelzijn niet van toepassing. De dieren die de reis naar hel overleven, worden gemolken en nadat ze zijn bevallen van hun kalveren, wacht hen een wrede dood.

Onmiddellijke maatregelen en een wetswijziging zijn noodzakelijk om de dieren te beschermen!

Het gebrek aan controles en sancties is een schending van de reeds lakse EU-regeling 1/2005 op de bescherming van dieren tijdens transport. De enkele pauzes die de dieren krijgen en de hoge bezettingsdichtheid blijft worden genegeerd.

VIER VOETERS vraagt naar een herziening van de transportregelgeving en onmiddellijke actie om de ergste dierenwelzijnskwesties aan te pakken.

Onze eisen met betrekking tot het levend veetransport:

• Een verbod op al het langeafstandsvervoer van levende dieren naar derde landen

• De ontbinding (beëindiging) van alle bestaande overeenkomsten voor de uitvoer van levende dieren naar derde landen

• Beperking van de transportduur van levende dieren tot maximaal 8 uur (4 uur voor pluimvee)

• Een verbod op het vervoeren van niet-gespeende dieren

• Slachten van dieren in het dichtstbijzijnde geschikte slachthuis

• Meer onaangekondigde controles en strengere sancties bij overtredingen

• Een duidelijk verbod op transporten bij verwachte buitentemperaturen van extreme hitte boven 30 ° C, evenals bij extreme kou

• Transport van vlees in plaats van levende slachtdieren

• Transport van genetisch materiaal in plaats van fokdieren