Stop verre veetransporten

Elk jaar worden ruim 46 miljoen runderen, varkens, schapen, geiten en paarden en 1,5 biljoen stuks pluimvee duizenden kilometers per schip of vrachtwagen vervoerd.

De dieren lijden vreselijk; ze zitten op elkaar gepropt en krijgen vaak niets te eten of drinken. Soms zijn ze wekenlang onderweg. Veel dieren raken zo uitgeput dat ze tijdens de reis overlijden. Overleven ze de vreselijke reis? Dan is de eindbestemming het slachthuis.  

 
VIER VOETERS eist betere wet- en regelgeving op Europees niveau 
De huidige wet- en regelgeving is ontoereikend. Volgens de huidige regels mogen varkens tot 24 uur worden vervoerd zonder pauze en runderen tot 29 uur met een pauze van een uur. Ook is er een groot gebrek aan controles en sancties.

VIER VOETERS roept op tot herziening van de transportregelgeving en eist een verbod op langeafstandsvervoer van levende dieren naar landen buiten de EU. 

Onze eisen met betrekking tot transporten van levende dieren:

  • Slachten in het dichtstbijzijnde geschikte slachthuis. 
  • Meer onaangekondigde controles en strengere sancties bij overtredingen. 
  • Geen vervoer bij extreme hitte (25 graden of meer) of extreme kou (5 graden of minder). 
  • Transport van vlees in plaats van levende dieren. 
  • Een beperking van de transportduur van levende dieren tot maximaal 8 uur.

Herziening van de EU-wetgeving
De Europese Commissie heeft in december 2023 een voorstel voor de herziening van de wetgeving over levende dierentransport gepubliceerd. Helaas ontbreekt de krachtige aanpak die nodig is om de ernstige problemen met dierenwelzijn aan te pakken.

Het voorstel zal nu worden voorgelegd aan het EU-Parlement, de Raad van de EU en de lidstaten. Met jouw hulp roepen we hen op om iets te doen aan het deze wrede praktijken.

Teken onze petitie om het wrede veetransport over lange afstanden te stoppen! 

  • CA Beverly E 23.07.2024 04:10
  • CA Melanie K 23.07.2024 04:09
  • CA Sherry K 23.07.2024 04:05