Cứu những Chú Gấu Buồn nhất: Chấm dứt tình trạng chăn nuôi Gấu trái phép tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi thành công trong một thập kỷ vừa qua nhằm chấm dứt tình trạng chăn nuôi gấu. Tuy nhiên, với khoảng 450 cá thể gấu vẫn còn phải sống trong môi trường nuôi nhốt chật hẹp và một vài gấu vẫn còn bị dùng để trích hút mật, cần có nhiều hành động hơn nữa để đảm bảo rằng việc chăn nuôi gấu trái phép tại Việt Nam sẽ sớm kết thúc.

Đây là thời điểm Chính phủ Việt Nam cần hoàn thành nhiệm vụ này và kết thúc triệt để tình trạng chăn nuôi gấu trái phép!

Vì vậy, ngày hôm nay, chúng tôi kêu gọi các bạn hãy đóng góp tiếng nói của mình trong việc cổ vũ chính phủ Việt Nam hãy:

  • Thực hiện thêm các biện pháp để đảm bảo rằng gấu không bị chăn nuôi nhằm mục đích trích hút mật.
  • Đảm bảo rằng các cá thể gấu hiện đang sống trong các trang trại được kiểm soát nghiêm ngặt vầ sẽ tịch thu, xử lý phạt nếu phát hiện có sai phạm.
  • Đến năm 2020, sẽ đóng cửa tất cả các trang trại gấu và đảm bảo rằng tất cả các cá thể gấu sẽ được chuyển tới trung tâm cứu hộ và khu bảo tồn.