Спасете най-тъжните мечки: Помогнете за затварянето на фермите за мечки във Виетнам

 

През последното десетилетие виетнамското правителство предприе похвални мерки, за да сложи край на фермите за мечки. Но, с приблизително 450 мечки, които все още живеят в малки клетки и се използват за извличане на жлъчка, е необходимо да се предприемат повече действия, които да гарантират, че подобен тип животновъдство във Виетнам най-накрая ще бъде прекратено.

Виетнамското правителство сега трябва да довърши задачата и да спре завинаги фермите за мечки!

Затова днес ви молим да добавите гласа си в призива към правителството на Виетнам за:

* Предприемане на още по-категорични стъпки, гарантиращи, че мечки няма да се отглеждат за извличане на жлъчка.

* Гарантиране, че върху фермите за мечки се упражнява стриктен контрол с конфискации и санкции за нарушения.

* Затваряне на фермите за мечки до 2020 г. и осигуряване на прехвърлянето на всички останали мечки в спасителни центрове и резервати.