O organizacji

FOUR PAWS International

Linke Wienzeile 236
A-1150 Vienna
Tel: +43-1-545 50 20-0+43-1-545 50 20-0
Fax: +43-1-545 50 20-99

E-Mail: office@vier-pfoten.org
Commercial register number: FN 227934y, HG Vienna

 

Zastrzeżenia

FOUR PAWS podjął wszelkie starania, by upewnić się, że przedstawione na stronie informacje są prawdziwe i kompletne w momencie ich publikacji. Mimo to mogą się jednak pojawić niezamierzone i przypadkowe błędy, za które przepraszamy.

Chcemy zaznaczyć, że pomimo starannej redakcji nie możemy ręczyć za żadne dane – ani autorzy, ani FOUR PAWS nie przyjmują na siebie zobowiązań związanych z jej zawartością.

 

Zastrzeżenia dotyczące praw autorskich

Prace przedstawione na tej stronie są chronione przez Austriackie i międzynarodowe prawo autorskie. Autorzy wyrażają zgodę na kopiowanie poszczególnych tekstów w celach prywatnych, nie komercyjnych. Wszystkie prawa do kopiowania, dystrybucji oraz tłumaczenia przysługują wyłącznie autorom i FOUR PAWS.

Żadna część z prac przedstawionych na stronie nie może być kopiowana w jakikolwiek sposób (przez kserowanie, filmy itp.), przechowywana, przetwarzana, powielana czy rozprowadzana za pomocą urządzeń elektronicznych bez pisemnej zgody autorów.