Termat dhe Kushtet & Privatësia

Termat dhe Kushtet & Privatësia

FOUR PAWS mban të dhënat personale me shumë kujdes. Ne nuk do të japim të dhënat tuaja personale tek një palë e tretë.

Nëse e nënshkruani këtë peticion ju do të bëheni automatikisht një nga mbështetësit e organizatës FOUR PAWS, dhe do të pranoni e-mail me informatat me të fundit rreth aktiviteteve tona. Po ashtu, në çdo kohë ju keni mundësinë për të zgjedhur që të mos pranoni e-mail nga ne duke klikuar në linkun për çregjistrim.

 

Autori dhe e drejta e përdorimit

Puna e prezantuar në këtë ueb faqe është e mbrojtur me të drejtat ndërkombëtare të autorit dhe me ato të Mbretërisë së Bashkuar. Autorët mund të japin të drejtën e përpunimit të pjesëve të caktuara për përdorim individual por jo për qëllime komerciale. Të gjitha të drejtat, e në veçanti e drejta për shumëzim, shpërndarje dhe po ashtu për përkthim janë të rezervuara për autoret dhe për FOUR PAWS.

Asnjë pjesë e punës së prezantuar në këtë ueb faqe nuk mund të kopjohet në ndonjë formë (me fotokopje, mikrofilm ose në ndonjë mënyrë tjetër) ose të ruhet, përpunohet, shumëzohet apo të shpërndahet duke përdorur sisteme elektronike pa marrë lejen në formë të shkruar nga autoret.