Albanese berenwelpjes - Slotpagina

Bedankt voor je steun en het laten horen van je stem voor beren in nood in Albanië!

De afgelopen maanden ontving het Albanese Ministerie talloze e-mails van bezorgde supporters van over de hele wereld die begaan waren met het lot van de twee vermiste berenwelpen en de lokale autoriteiten aandrongen om alles in hun macht te doen om de dieren te vinden.

Helaas is duidelijk geworden dat de beren zonder kennisgeving of toestemming van de autoriteiten door hun eigenaar in het wild zijn vrijgelaten.

Het is onzeker of de beren in staat zijn om zelfstandig te overleven, omdat ze gewend zijn aan menselijke zorg en niet over de vaardigheden beschikken die ze normaal gesproken van hun moeder zouden leren.

We zijn erg teleurgesteld over deze verontrustende uitkomst, die voorkomen had kunnen worden als de autoriteiten hadden ingegrepen en de berenwelpen direct in beslag hadden genomen.

Maar dankzij jullie betrokkenheid bij deze zaak kan het Albanese Ministerie de oproep van het publiek voor een betere bescherming van beren en andere wilde dieren in Albanië niet langer negeren.

We blijven aandringen bij de Albanese autoriteiten om publiekelijk stelling te nemen tegen dierenmishandeling en wettelijke maatregelen in te voeren om misbruik en uitbuiting van wilde dieren te voorkomen.

MEER INFORMATIE OVER HET WERK VAN VIER VOETERS VOOR BERENWELZIJN VIND JE HIER