Заедно можем да предотвратим избухването на следващи пандемии

Подпишете петицията, за да направим защитата на животните глобален приоритет

Трябват ни 250,000 подписа.

До момента 191,229 от 250,000 подписаха петицията.

COVID-19, SARS, MERS, BSE, Ебола и ХИВ - какво е общото между всички тези заболявания? Те произхождат от неправилно функциониращата връзка между хората, животните и природата. В продължение на години учени по целия свят ни предупреждават, че начинът, по който се отнасяме към животните, крие сериозен риск за разпространението на зоонозни болести, които биха могли да се превърнат в пандемия. COVID-19 не е просто вирус, а е опасен симптом на несправедливата ни и жестока връзка с животните. Ако не се справим с първопричините за проблема, въпросът ще е не дали, а кога ще възникне следващата пандемия. Ето защо е наложително правителствата да поставят като световен приоритет хуманното отношение към животните. 

Ще се присъедините ли към нас в призив към хората, вземащи решения, да гарантират, че тази пандемия е повратна точка за подобряване на отношенията ни с животните и природата? 

Нужно е хуманното отношение към животните да се превърне в приоритет, за да можем да предотвратим бъдещи пандемии. Този призив отправяме към всички вземащи решения власти и правителства. Рамката “One Welfare” („Едно благосъстояние“) трябва да бъде включена в процеса на разработване на политики, за да се признае не само взаимовръзката между хората, животните, здравето и околната среда, но също така да обхване аспектите на превенция, опазване и благосъстояние. Това са ключови елементи, на които трябва да се обърне внимание във всички стратегии и закони, за да се предпазим от последваща пандемия. 

Призоваваме всички правителства да подкрепят прехода към хранителни и селскостопански системи, които са по-щадящи към животните и околната среда. Правителствата трябва също да се ангажират със забрана на рискови практики, включително търговията с диви животни, търговията с кучешко и котешко месо и производството на ценни кожи.

Милиони хора са загинали в резултат на COVID 19. Това е сигнал за събуждане и промяна на системата, и за създаване на свят, в който животните, околната среда и хората се третират по-добре. 

За да направят защитата и благосъстоянието на животните глобален приоритет, правителствата трябва да:

  • Прекратят жестокото отглеждане и убиване на животни, единствено заради техните кожи. Вирусът COVID-19 мутира и се разпространява във ферми за ценни кожи. В резултат на това бяха убити милиони норки. Освен ужасните страдания, които тези животни понасят, е доказано, че фермите за ценни кожи могат да представляват сериозен риск за общественото здраве. 
     
  • Прекратят търговията с диви животни. Търговията с диви животни за частно и колекционерско отглеждане, забавление или консумация от човека, както и употребата за производство на някои стари традиционни лекарства, трябва да бъде забранена незабавно. Не само с цел защита на тези животни и техните екосистеми, но и за да ни попречи да предизвикаме следващата пандемия. 
     
  • Сложат край на промишленото селско стопанство. Нехуманните условия на отглеждане на селскостопански животни, включително отглеждане в клетки, транспорт на живи животни на дълги разстояния и други жестоки практики, разболяват животните и стимулират разпространението на болести. Глобалното производство и потребление на продукти от животински произход трябва да бъдат намалени с 50% до 2040 г., а останалите такива продукти трябва да произхождат от производствени системи с по-високо ниво на благосъстояние и опазване на животните. Трябва да спрем екстремните страдания на селскостопанските животни, загубата на биологично разнообразие и заплахите за човешкото здраве. 
     
  • Прекратят търговията с месо от кучета и котки, за да спрат тази огромна жестокост и да помогнат за изкореняването на зоонозите болести и тяхното предаване на хората. Бесът и холерата са само някои от страшните болести, които могат да се предадат на хората чрез тази ужасяваща и нехигиенична търговия, което показва, че съществува реален риск от появата на нови подобни зарази.

Вземащите решения трябва да действат сега! Заедно можем да изискваме по-добър свят за животните. Когато те страдат, ние страдаме. Правителствата трябва да осигурят бъдеще, в което животните, хората и планетата са в безопасност от бъдещи пандемии.