End the Cage Age

Милиони животни из цяла Европа страдат. Можеш да помогнеш да спрем това. 

Истината за животновъдството в клетки е, че това е широкомащабен проблем, който се простира далече отвъд въображението ни. Уплашени, малтретирани и стресирани, животните в клетки често имат много къс и ужасен живот. От клетката до заколението много от тях никога не виждат слънчева светлина. Техните мръсни клетки едва им оставят пространство да се движат, да опънат крака или разперят крила и много от животните в клетка трябва дори да се борят помежду си за малкото място, което имат. В много ферми мъртвите животни биват оставяни редом до своите ужасени другари, което не само представлява заплаха за здравето им, но и доказва безчовечността на тази практика.

Какво можеш да направиш?

На 11 септември 2019 г. Европейската гражданска инициатива ще бъде затворена с успешно достигнати 1 милион граждани, които подкрепят каузата. Сега подписите ще преминат през официален процес на валидиране, за да се удостовери, че са коректно попълнени. Накрая валидираните подписи ще бъдат внесени в Европейската комисия, след което Комисията ще трябва да отговори на исканията.

Но ние няма да чакаме. Всеки ден се опитваме да подобрим отношението към животните. Ти също можеш да помогнеш като се абонираш за нюзлетъра, с който ще споделяме важни новини и дейности, в които можеш да се включиш или да подкрепиш. Включи се в движението сега!