Помогнете ни да спрем отглеждането на диви животни в жестоки условия в България! #CloseCruelCages

През 2020 г. лъвчетата Симба и Косара бяха най-новите жертви, родени в жестоки условия в клетка в България, в малкия общински зоопарк в Благоевград. Раждането им в началото на юли е резултат от близкородствено развъждане и се пазеше в тайна, но скоро новината достигна до медиите и те съобщиха за лъвчетата, които вече бяха във влошено здравословно състояние. Благодарение на обществения натиск от общинската администрация в Благоевград организираха транспортирането на лъвчетата в клиника за животни в София.  

За четвърти път за период от три години лъвчета се родиха в жестоки условия и с мрачни перспективи в България. От години българското Министерство на околната среда и водите издава лицензи на жестоки зоопаркове, като им предоставя разрешение да функционират като зоологически градини без да гарантира, че те отговарят на стандартите за отглеждане на животни, опазване на видовете и насърчаване на образованието. Дори зоопарковете, които остават без лиценз, продължават да отглеждат и размножават диви животни.  

Това трябва да спре! Имаме нужда от Вашата помощ, за да спасим много диви животни от живот в жестоки условия в клетки. Призоваваме българския Министър-председател и българския Министър на околната среда и водите да забранят отглеждането на животни по този начин и Европейския комисар по околна среда да гарантира, че България ще прекрати отглеждането на диви животни в неподходящата за тях среда! #CloseCruelCages

Относно: Систематично неприлагане на Директивата за зоологическите градини в България 

Уважаеми г-н Министър-председател, 
Уважаеми г-н Министър на околната среда и водите,
Уважаеми г-н Комисар, 

С настоящото споделям притесненията си относно лошото отглеждане на диви животни в България и Ви призовавам да осигурите правилното прилагане на Директивата за зоологическите градини и повече да не разрешавате и легализирате отглеждането на диви животни в неподходящи условия. 

Както знаете, в Европейския съюз държавите-членки трябва да прилагат Директивата за зоологическите градини, която има за цел да гарантира, че зоологическите градини допринасят за опазването на биологичното разнообразие и имат за цел да насърчават образованието и повишаването на съзнанието на обществеността. Изискванията към зоологическите градини включват това те да предоставят условия, отговарящи на биологичните нужди на животните и да допринасят за опазването на видовете, образованието и научните изследвания. Въпреки че е държава-членка на ЕС от 2007 г., България систематично не успява да гарантира, че зоологическите градини изпълняват посочените функции.  

Напротив, българското Министерство на околната среда и водите нарочно легализира неподходящи съоръжения, в които се отглеждат диви животни, като им издава разрешение да функционират като зоологически градини без да гарантира, че те отговарят на стандартите за отглеждане на животни, опазване на видовете и обществено образование. Дори на съоръженията, които остават незаконни и без лиценз, бива разрешено да продължават да отглеждат и размножават диви животни. Международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ е събрала доказателства за неподходящи условия, лошо здравословно състояние и липса на хуманно отношение, неконтролирано развъждане и зоологически градини, работещи или без лиценз, или притежаващи лиценз без да отговарят на изискванията. Въпреки събраните доказателства, обществения натиск и подкрепата за въвеждане на подобрения, отговорното министерство не успява да приложи правилно Директивата за зоологическите градини в България.  

Един от инцидентите е раждането на лъвчетата Симба и Косара в зоологическата градина в град Благоевград в началото на юли. Беше съобщено, че малките лъвчета са родени в резултат на близкородствено развъждане и перспективите им са много мрачни. За четвърти път за период от три години лъвчета се раждат в такива условия в България. През 2019 г. две лъвчета починаха малко след като бяха родени в жестоки условия и за тях не бяха положени необходимите грижи в град Хасково. Две други лъвчета оцеляха и сега се отглеждат в малка клетка с цел привличане на посетители. За тях не съществуват дългосрочни перспективи и по-голямо пространство, в което да живеят, когато пораснат, така че бъдещето им остава несигурно. През февруари 2018 г. ЧЕТИРИ ЛАПИ успя да спаси две лъвчета, родени в резултат на близкородствено развъждане в Разград, благодарение на подкрепата и протестите на активната общност, искаща по-добра защита за животните в България. Въпреки че получиха най-добрата възможна медицинска помощ след спасяването им, единият лъв почина през юли 2020 г. в резултат на тежки здравословни проблеми, причинени от близкородственото развъждане и лошите условия, при които започна животът му в България. Съобщавани са и много други случаи на лошо отглеждане и насилие над животни, включително при други видове диви животни и в други зоопаркове.     

Призовавам министър-председателя на Република България и Министъра на околната среда и водите за правилно прилагане на Директивата за зоологическите градини в България, за спиране на развъждането на диви животни в неподходящи условия, за затваряне на незаконните и неподходящите съоръжения и за правилно прилагане и спазване на Директивата за зоологическите градини. 

Призовавам Европейския комисар по околната среда г-н Синкевичиус да се увери, че България спазва задълженията си към Европейския съюз и че ще прекрати легализирането на неподходящото отглеждане на диви животни в България. 

С уважение,