Pomozimo najnesrećnijim medvedima Evrope!

Molimo vas da pomognete najnesrećnijim medvedima u Evropi i zatražite od Cenjeni Ministre za životnu sredinu i turizam Albanije da sprovede zabranu njihovog držanja u ropstvu! 

Trenutno ima oko 50 medveda u raznim mestima po Albaniji koji žive u malim kavezima i služe kao turistička atrakcija i model za slikanje. 

Gotovo svi ti medvedi su se rodili u šumi i onda su nezakonito odvedeni da žive vezani u lance. Iako su medvedi zaštićena vrsta, kako shodno zakonima Albanije tako i međunarodnim pravom, trgovina medvedima i njihovim mladuncima u Albaniji cveta već godinama.

U saradnji sa Cenjeni Ministre za životnu sredinu i turizam u Albaniji, organizacija FOUR PAWS sada nastoji da se pozabavi ovim pitanjem i bori se za striktno sprovođenje važećih zakona i za zakonsku zabranu svih vidova zlostavljanja medveda.

Pomozite nam da zaustavimo nezakonito držanje i eksploatisanje medveda u Albaniji i ohrabrimo Cenjeni Ministre za životnu sredinu i turizam u Albaniji da sprovede zabranu držanja medveda u zatočeništvu!

Poštovani Cenjeni Ministre za životnu sredinu i turizam,
Danas u Albaniji ima veliki broj mrkih medveda koji pate živeći u uslovima koji su za njihovu vrstu neprikladni i neodgovarajući. Te životinje su bile nezakonito uzete iz prirode i sada ih zlostavljaju i eksploatišu kao turističku atrakciju pored restorana, za zabavu na plaži ili ih drže u privatnom posedu.   Kao zvanični kandidat za članstvo u EU i zemlja koja teži da postane odredište za strane turiste, Albanija treba da pokaže dobar primer i da se pozabavi otklanjanjem ovih nedostataka vezano za dobrobit i očuvanje medveda. Zbog toga, molimo vas za striktno sprovođenje važećih zakonskih propisa o zaštiti medveda i zakonsku zabranu svih vidova zlostavljanja medveda u zatočeništvu. 
Molimo vas da se angažujete na zaštiti zatočenih medveda i pokažete da je država Albanija odličan primer kandidata za EU time što poštuje standarde za dobrobit i zaštitu životinja i da je odgovorna turistička destinacija, u kojoj nema mesta zlostavljanju životinja!
Srdačno,

*Posle parlamentarnih izbora u Albaniji u junu 2017., i kasnijoj novoj vladi, peticija je upućena novom Albanskom ministru za Životnu sredinu i turizam. Peticija je ranije upućena bivšem Ministru za Životnu sredinu, G. Lefteru Koki.