Stop de tijgerhandel

De tijger is een bedreigde diersoort. Naar schatting leven er nog maar 3.900 tijgers in het wild. Deze dramatische afname komt doordat tijgers worden verkocht aan bijvoorbeeld particulieren en circussen en worden gebruikt voor de productie van traditionele geneesmiddelen.

Hoewel de handel in wilde tijgers is verboden, is het wel toegestaan om in gevangenschap levende dieren voor commerciële doeleinden te verkopen. In sommige Europese landen mogen tijgers zelfs worden gehuurd voor privé-feesten. Deze commerciële handel biedt ook een dekmantel voor illegale activiteiten.

Niemand weet precies hoeveel tijgers er nu in Europa verblijven. Informatie over transporten en de commerciële inzet van deze tijgers is nergens vastgelegd. Handelaren zijn bereid om deze dieren te verkopen aan Aziatische landen waar de vraag naar tijgerproducten extra groot is. DIT MOET STOPPEN!

Help VIER VOETERS en roep de Europese Commissie op tot het verbod op de commerciële handel in tijgers en tijgerproducten. Teken de petitie nu!