Stop de galbeerindustrie!

Gal aftappen zonder verdoving
De beren worden onder vreselijke omstandigheden afgetapt. De galblaas wordt opgespoord via een echo en de beer krijgt een naald door de buikwand gestoken. En dit alles vaak zonder verdoving. De beer is bewust van wat er gebeurt en lijdt ongelooflijk. De achterbleven wonden raken vaak ontstoken na aftappen van de gal. Ondragelijke pijn is het gevolg. 

Wat veroorzaakt het aftappen van gal bij beren?
•    ernstige gedragsstoornissen zoals zelfverminking
•    pijnlijke abcessen
•    bloedvergiftiging
•    leverkanker

Red deze misbruikte beren
Laat je stem horen en roep de Vietnamese overheid op om de volgende maatregelen te nemen:
•    vervolgstappen nemen om misbruik te stoppen 
•    extra controles uitvoeren op beerboerderijen
•    boetes en sancties verhogen
•    alle galbeerboerderijen in 2020 sluiten
•    illegaal gehouden beren opvangen in opvang

Jouw handtekening helpt! Teken de petitie om deze verschrikkelijke industrie en misbruik van beren te stoppen.