End the Cage Age

Милиони животни из цяла Европа страдат. Можеш да помогнеш да спрем това. 

Истината за животновъдството в клетки е, че това е широкомащабен проблем, който се простира далече отвъд въображението ни. Уплашени, малтретирани и стресирани, животните в клетки често имат много къс и ужасен живот. От клетката до заколението много от тях никога не виждат слънчева светлина. Техните мръсни клетки едва им оставят пространство да се движат, да опънат крака или разперят крила и много от животните в клетка трябва дори да се борят помежду си за малкото място, което имат. В много ферми мъртвите животни биват оставяни редом до своите ужасени другари, което не само представлява заплаха за здравето им, но и доказва безчовечността на тази практика.

Какво можеш да направиш?

Времето, което прекарваш онлайн, може да допринесе за свят без клетки. С твоя помощ искаме да сложим край на отглеждането на селскостопански животни в клетки, което е ненужна и остаряла жестока практика. За да прекратим задържането на животни в клетки, имаме нужда от 1,000,000 граждани, които да предоставят удостоверени подписи на Европейската гражданска инициатива (виж петицията), след което Европейската комисия ще бъде задължена да намери начин да прекрати тази зловредна практика.

Отглеждането в клетки не е хуманно и не бива да бъде част от всекидневието ни в модерна Европа.

Heli Dungler portrait
Хели Дунглер
Председател на Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ